ஒரே பதவியில் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு போனஸ் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான அரசாணை... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Friday, April 30, 2021

ஒரே பதவியில் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு போனஸ் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான அரசாணை...

ஒரே பதவியில் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு போனஸ் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான அரசாணை...  


ஒரே பதவியில் 30 ஆண்டுகள் ( Super Grade / Senior Grade ) பணிபுரிந்தவர்களுக்கு போனஸ் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான அரசாணை...

Bonus Increment 30 Years Service G.O.No.562, Dated: 28.09.1998...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad