உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) பின்வரும் தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Sunday, April 25, 2021

உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) பின்வரும் தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்

உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) பின்வரும் தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்

நம் பணிப்பதிவேட்டை ஆண்டிற்கு ஒரு முறை பெற்று பதிவுகள் சரிபார்த்து Xerox எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது நமக்கு அவசியமானது ஆகும்.


உங்களின் பணிப்பதிவேட்டில் ( S.R ) பின்வரும் தகவல்கள் சரியாக உள்ளதா சரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.


FOR LATEST NEWS JOIN TELEGRAM BELOW

  Join Telegram-   CLICK HERE 


  *இந்த பயனுள்ள தகவலை  உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள்⏩⏩ 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad