பள்ளிக் கல்வி - இடைநிற்றலை தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை - 10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களின் முழுமையான வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Saturday, May 1, 2021

பள்ளிக் கல்வி - இடைநிற்றலை தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை - 10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களின் முழுமையான வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு...

பள்ளிக் கல்வி - இடைநிற்றலை தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை - 10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களின் முழுமையான வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு...


 பள்ளிக் கல்வி - இடைநிற்றலை தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்கத்தொகை - 10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களின் முழுமையான வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 31944/ கே / இ2/ 2020, நாள்: 23-04-2021...


CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad