தமிழத்தில் கோவிட்-19 படுக்கை தகவல் – அரசு மற்றும் தனியார் மையங்கள் - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, May 25, 2021

தமிழத்தில் கோவிட்-19 படுக்கை தகவல் – அரசு மற்றும் தனியார் மையங்கள்

தமிழத்தில் கோவிட்-19 படுக்கை தகவல் – அரசு மற்றும் தனியார் மையங்கள்


தமிழத்தில் கோவிட்-19 படுக்கை தகவல்:- தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு காலியாக உள்ள படுக்கை வசதிகளைத் தெரிந்து கொள்ளும் இணையதள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது

பொது சுகாதார இயக்குனர்களின் குழுவானது (DPH) கொரோனா நோயாளிகளுக்கான படுக்கை அறை விவரங்களை மாவட்ட வாரியாக தெரியப்படுத்துகிறது. அரசு, தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் மையங்களின் விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நோயாளிகளின் சேர்க்கை மற்றும் வெளியேற்றத்தை பொறுத்து படுக்கை விவரங்கள் 2 முதல் சில மணிநேரங்களுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

கோவிட்-19 படுக்கை விவரங்களை அறியும் முறை: www.tncovidbeds.tnega.org

கோவிட்-19 படுக்கை மருத்துவமனை மற்றும் மையங்களின் விவரங்கள்:

கோவிட் மருத்துவமனைகள் (CHO)
கோவிட் சுகாதார மையங்கள் (CHC)
கோவிட் பராமரிப்பு மையங்கள் (CCC)


தமிழத்தில் கோவிட்-19 படுக்கை தகவல் Click Here
மருத்துவமனை வாரியான படுக்கை நிலை Click Here
Covid-19 War Room Click Here to Apply

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad