தேசிய நல்லாசிரியர் விருது - 2021 - 20.06.2021 க்குள் விண்ணப்பிக்க பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, June 8, 2021

தேசிய நல்லாசிரியர் விருது - 2021 - 20.06.2021 க்குள் விண்ணப்பிக்க பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்...

தேசிய நல்லாசிரியர் விருது - 2021 - 20.06.2021 க்குள் விண்ணப்பிக்க பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்...


தேசிய நல்லாசிரியர் விருது (National Best Teacher Award)-2021- விண்ணப்பங்களை இணையதளம் மூலமாக -20.06.2021 க்குள் விண்ணப்பிக்க ஆசிரியர்களுக்கு தெரிவித்தல் சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 27576/ஐ1/2021, நாள்: 07-06-2021...


CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad