3-ஆம் திருப்புதல் பள்ளி அளவிலேயே வினாக்கள் தயாரித்து நடத்த உத்தரவு - Proceedings - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Saturday, April 9, 2022

3-ஆம் திருப்புதல் பள்ளி அளவிலேயே வினாக்கள் தயாரித்து நடத்த உத்தரவு - Proceedings

3-ஆம் திருப்புதல் பள்ளி அளவிலேயே வினாக்கள் தயாரித்து நடத்த உத்தரவு - Proceedings
அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக 23/8/2010 க்கு பின்னர் பதவி உயர்வு வழியாக பணி நியமனம் பெற்றவர்கள் கட்டாயம் TET PAPER 1 / PAPER 2 எழுதி பணியை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள, அனுமதி கோரும் படிவம்.


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad