கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - பாடங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் - உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இயக்குனர் அறிவுறுத்தல்... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 27, 2021

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - பாடங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் - உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இயக்குனர் அறிவுறுத்தல்...

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - பாடங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் - உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இயக்குனர் அறிவுறுத்தல்...

பள்ளி சாரா மற்றும் வயதுவந்தோர் கல்வி இயக்ககம் - கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் 2020-21 - கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் செயல்பாடுகள் - அடிப்படை எழுத்தறிவுக் கல்வி சார் பாடங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் - திட்டம் சார் கற்போர்கள் பயன்பெறும் வகையில் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்துதல் - சார்பு - பள்ளி சாரா மற்றும் வயதுவந்தோர் கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 743/ ஆ2/2020, நாள்: 26.04.2021...FOR LATEST NEWS JOIN TELEGRAM BELOW

  Join Telegram-   CLICK HERE 


  *இந்த பயனுள்ள தகவலை  உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள்⏩⏩ 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad