பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் பெயர்களைEMIS  இணையத்தில் பதிவேற்றம்  செய்வது எப்படி? - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 27, 2021

பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் பெயர்களைEMIS  இணையத்தில் பதிவேற்றம்  செய்வது எப்படி?

பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் பெயர்களைEMIS  இணையத்தில் பதிவேற்றம்  செய்வது எப்படி?


FOR LATEST NEWS JOIN TELEGRAM BELOW

  Join Telegram-   CLICK HERE 


  *இந்த பயனுள்ள தகவலை  உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள்⏩⏩ 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad