கொரோனா தடுப்பு மருத்துவ மையங்களில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மற்றும் அவசர மருத்துவ சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக ஆசிரியர்கள் நியமனம்... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Thursday, May 27, 2021

கொரோனா தடுப்பு மருத்துவ மையங்களில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மற்றும் அவசர மருத்துவ சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக ஆசிரியர்கள் நியமனம்...

கொரோனா தடுப்பு மருத்துவ மையங்களில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மற்றும் அவசர மருத்துவ சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக ஆசிரியர்கள் நியமனம்...ஈரோடு மாவட்டம் - கொரோனா தடுப்பு மருத்துவ மையங்களில் உணவு, குடிநீர், முக கவசம், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மற்றும் அவசர மருத்துவ சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக ஆசிரியர்கள் நியமனம்...


CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad