முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி - அரசு அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஒரு நாள் / அதற்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் - அரசாணை வெளியீடு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Thursday, May 27, 2021

முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி - அரசு அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஒரு நாள் / அதற்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் - அரசாணை வெளியீடு...

முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி - அரசு அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஒரு நாள் / அதற்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் - அரசாணை வெளியீடு...முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி - அரசு அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஒரு நாள் / அதற்கு மேற்பட்ட நாட்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் - அரசாணை வெளியீடு...முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு ஒரு நாள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாட்களின் ஊதியம் பிடிக்க சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் அல்லது அரசு ஊழியர் எழுத்துப்பூர்வமாக தனது சம்மதத்தை பெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது...


CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad