சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் உரையாடல்கள்... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Thursday, May 6, 2021

சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் உரையாடல்கள்...

சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் உரையாடல்கள்...


அறிவியல் உரைகள் பெரும்பாலும் 18+ வயதினருக்கு தான் அமைகின்றன. அல்லது சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் என்பது செயல்பாடுகளில் நின்றுவிடுகின்றன. ஆனால் அறிவியல் உரைகள் என்பது சிறுவர்களுக்கு கிடைப்பதே இல்லை.  அது கண்டிப்பாக ஒரு பிரம்மாண்ட வெளியையும் அறிவியல் பற்றிய ஆழ்ந்த பார்வையையும் உருவாக்கும். வரும்காலத்தில் தான் பயணிக்கும் திசையினை காட்டும். கனவுகளுக்கான விதைகளை ஊற்றுவிக்கும். வெறும் உரைகளாக இல்லாமல் உரையாடல்களாகவும் அமைந்தால் இன்னும் அடுத்த நிலைக்குச் செல்லும். இவை தகவல்களை பகிரும் உரைகள் அல்ல. அறிவியலை எப்படி அணுகுவது, எப்படி சிந்திப்பது, எப்படி சிந்தித்தார்கள், அறிவியல் பார்வை என்பது என்ன, அறிவியல் மனப்பான்மை என்பது என்ன? அதனை தக்கவைத்துக்கொள்வது எவ்வாறு போன்றவைகளை உள்ளடக்கியது.இதன் பின்னணியில் 'அறிவியல் பலகை'யுடன் இணைந்து “சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் உரையாடல்கள்” என்ற தலைப்பில் தொடர் நிகழ்வுகள் நடத்த திட்டம். 30-40 நிமிடங்கள் உரை. பின்னர் 15-20 நிமிடங்கள் உரையாடல். பேச இருக்கும் விஞ்ஞானியை / அறிஞரைப் பற்றி நிகழ்விற்கு முன்னரே குறிப்பும் அனுப்பப்படும். *இது ஆறாம் வகுப்பிற்கு மேல் படிக்கும் குழந்தைகளுக்காக அமைந்திடும்உரைகளும் கலந்துரையாடலும் தமிழில் இருக்கும்.

Register செய்ய தேவையில்லை.வாருங்கள் புதிய திறப்புகளை திறந்துவிடுவோம்.முதல் நிகழ்வு : “எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கின்றார்கள்?” - த.வி.வெங்கடேஸ்வரன், முதுநிலை விஞ்ஞானி, விஞ்ஞான் பிரச்சார், புது தில்லி

மே 9, ஞாயிறு , காலை 11-12*ஒருங்கிணைப்பு : விழியன்நிகழ்வு ஏற்பாடு : அறிவியல் பலகைதொடர்புக்கு : ஸ்ரீகுமார் (9677297733)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad