தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி உதவியாளர் பதவியிலிருந்து கண்காணிப்பாளராக பதவி உயர்வு பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்து ஆணை வழங்குதல்... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Thursday, May 6, 2021

தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி உதவியாளர் பதவியிலிருந்து கண்காணிப்பாளராக பதவி உயர்வு பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்து ஆணை வழங்குதல்...

தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி உதவியாளர் பதவியிலிருந்து கண்காணிப்பாளராக பதவி உயர்வு பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்து ஆணை வழங்குதல்...
 தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி உதவியாளர் பதவியிலிருந்து கண்காணிப்பாளராக பதவி உயர்வு பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குனர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள் மூ.மு.எண்: 009177/ அ3/ இ2/ 2021, நாள்: 05-05-2021...No comments:

Post a Comment

Post Top Ad