வெளிநாட்டில் மருத்துவப் படிப்பு முடித்த மாணவர்கள், சென்னையில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிற்சி பெற அனுமதி வழங்கி சுகாதாரத்துறை உத்தரவு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Wednesday, May 26, 2021

வெளிநாட்டில் மருத்துவப் படிப்பு முடித்த மாணவர்கள், சென்னையில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிற்சி பெற அனுமதி வழங்கி சுகாதாரத்துறை உத்தரவு...

வெளிநாட்டில் மருத்துவப் படிப்பு முடித்த மாணவர்கள், சென்னையில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிற்சி பெற அனுமதி வழங்கி சுகாதாரத்துறை உத்தரவு...


 வெளிநாட்டில் மருத்துவப் படிப்பு முடித்த மாணவர்கள், சென்னையில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிற்சி பெற அனுமதி வழங்கி சுகாதாரத்துறை உத்தரவு...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad