கோவிட் 19 - இரண்டாம் அலை - ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த 9 பேர் குழுவில் தொடக்க / நடுநிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் உறுப்பினராக செயல்படுவர்... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Wednesday, June 2, 2021

கோவிட் 19 - இரண்டாம் அலை - ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த 9 பேர் குழுவில் தொடக்க / நடுநிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் உறுப்பினராக செயல்படுவர்...

கோவிட் 19 - இரண்டாம் அலை - ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த 9 பேர் குழுவில் தொடக்க / நடுநிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் உறுப்பினராக செயல்படுவர்... ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை - கோவிட் 19 - இரண்டாம் அலை - ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிவுரைகள்...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad