+2 பொதுத்தேர்வு குறித்த கருத்துக்களை தெரிவிக்க Mail Id & Toll Free Number பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Wednesday, June 2, 2021

+2 பொதுத்தேர்வு குறித்த கருத்துக்களை தெரிவிக்க Mail Id & Toll Free Number பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு...

+2 பொதுத்தேர்வு குறித்த கருத்துக்களை தெரிவிக்க Mail Id & Toll Free Number பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு...


12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு குறித்த கருத்துக்களை தெரிவிக்க Mail Id & Toll Free Number பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு...tnschooledu21@gmail.com ,

தொலைபேசி உதவி எண்: 14417இந்த மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி எண்ணில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், கல்வியாளர்கள் தங்களுடைய கருத்துகளை இரண்டு நாட்களுக்கு பதிவிடலாம் என பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad