1-10 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கும் -இந்த பதிவில் MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE உள்ளது. - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Friday, April 15, 2022

1-10 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கும் -இந்த பதிவில் MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE உள்ளது.


1-10 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கும் -இந்த பதிவில் MODEL NOTES OF LESSON TEMPLATE உள்ளது.இது TAMIL_ENGLISH_MATHS_SCIENCE_SOCIALSCIENCE_ஐந்து பாடங்களுக்கும் உள்ளது.இதனை கொண்டு உங்கள் NOTES OF LESSON-ஐ அனைத்து பாடங்களுக்கும் எழுத முடியும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad