6,7,8,9-ஆம் வகுப்பு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பதிவில் அனைத்து பாடங்களுக்கும் முழு ஆண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Friday, April 15, 2022

6,7,8,9-ஆம் வகுப்பு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பதிவில் அனைத்து பாடங்களுக்கும் முழு ஆண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


6,7,8,9-ஆம் வகுப்பு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பதிவில் அனைத்து பாடங்களுக்கும் முழு ஆண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad