10-ஆம் வகுப்பு கணிதத்தில் 100க்கு 100 பெற வேண்டுமா ? இந்த பதிவில் உள்ள 8 மாதிரி வினாத்தாள்களை தேர்வு எழுதி பார்க்கவும்.நீங்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வாய்ப்பாக அமையும். - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Friday, April 15, 2022

10-ஆம் வகுப்பு கணிதத்தில் 100க்கு 100 பெற வேண்டுமா ? இந்த பதிவில் உள்ள 8 மாதிரி வினாத்தாள்களை தேர்வு எழுதி பார்க்கவும்.நீங்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வாய்ப்பாக அமையும்.


10-ஆம் வகுப்பு கணிதத்தில் 100க்கு 100 பெற வேண்டுமா ? இந்த பதிவில் உள்ள 8 மாதிரி வினாத்தாள்களை தேர்வு எழுதி பார்க்கவும்.நீங்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வாய்ப்பாக அமையும்.10th Model Exam For Public Exam Preparation May-2022.ஒரே Pdf-ல் 8தேர்வுகள் உள்ளது.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad