10 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புகள் (Starting Ph.D Research Programmes in 10 Government Arts and Science Colleges) - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

10 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புகள் (Starting Ph.D Research Programmes in 10 Government Arts and Science Colleges)

பத்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புகள் தொடங்கப்படும் (Starting Ph.D Research Programmes in 10 Government Arts and Science Colleges)
அரசு கல்லூரிகளில் முதுநிலை பயிலும் மாணாக்கர்கள் ஆராய்ச்சி படிப்பினை தொடர ஏதுவாக 10 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புகள் தொடங்கப்படும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad