10,146 மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு (Children with multiple disabilities) இருப்பிடத்திலேயே கல்வி - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

10,146 மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு (Children with multiple disabilities) இருப்பிடத்திலேயே கல்வி

மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு இருப்பிடத்திலேயே கல்வி
பல்வகைக் குறைபாடுகள் காரணமாக (Children with multiple disabilities) Ugirofles வர இயலாத 10.146 மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் இயன்முறை மருத்துவம் உள்ளிட்ட சிகிச்சைகளை அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கி அவர்களின் கற்றல் சூழலை மேம்படுத்த ரூ.8.11 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad