மேல்நிலை கணினிப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு ரூ.200 கட்டண விலக்கு - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

மேல்நிலை கணினிப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு ரூ.200 கட்டண விலக்கு

மேல்நிலை கணினிப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு கட்டண விலக்கு
அரசு மேல்நிலை வகுப்புகளில் கணினி அறிவியல் பாடத்தை விருப்பப் பாடமாக பயிலும் மாணவர்களிடம் 2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து, ரூ.200 தனிக் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுவது முழுமையாக இரத்து செய்யப்படும். இதனால் ஆண்டுதோறும் 3 இலட்சம் மாணவர்கள் பயனடைவர். இதற்கென ஆகும் செலவினம் ரூ.6 கோடியை அரசே ஏற்கும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad