ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் சிறார் பருவ இதழ் மற்றும் கனவு ஆசிரியர் மாத இதழ் - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் சிறார் பருவ இதழ் மற்றும் கனவு ஆசிரியர் மாத இதழ்

ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் சிறார் பருவ இதழ் மற்றும் கனவு ஆசிரியர் மாத இதழ்
சிறார் பருவ இதழ் மற்றும் ஆசிரியர் மாத இதழ்

மாணவர்களின் வாசிப்புத் திறனை ஊக்குவிக்கவும் அவர்களின் உள்ளார்ந்த படைப்புத் திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையிலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் தொடக்க வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஊஞ்சல் இதழும். உயர்வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேன்சிட்டு இதழும் மாதமிருமுறை வெளியிடப்படும். மேலும், ஆசிரியர்களுக்கான படைப்புத் தளத்தை உருவாக்கவும் சிறந்த கற்றல் கற்பித்தல் முறைகளைப் பரிமாறிக் கொள்ளவும் கனவு ஆசிரியர் என்ற மாத இதழ் வெளியிடப்படும். சுமார் ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad