பாடத் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு - DGE Proceedings - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Sunday, April 10, 2022

பாடத் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு - DGE Proceedings

பாடத் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு - DGE Proceedings

2021-2022 - ஆம் கல்வியாண்டிற்கு மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படியே , மேல்நிலை ( முதல் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு ) / இடைநிலைப் பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழ் பொதுத்தேர்வு , மே 2022- க்கான வினாத்தாட்கள் வழங்கப்படும்.
எனவே , இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தினை அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் வழங்கி , பாடங்களை விரைந்து முடிக்க அனைத்து பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கும் உரிய அறிவுரைகளை வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad