அண்ணா பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு மாணாக்கர் சேர்க்கை (Lateral Entry admission in Anna University Department Colleges) - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

அண்ணா பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு மாணாக்கர் சேர்க்கை (Lateral Entry admission in Anna University Department Colleges)

அண்ணா பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு மாணாக்கர் சேர்க்கை

[Lateral Entry admission in Anna University Department Colleges) பட்டயப்படிப்பு (Diploma) முடித்த மாணாக்கர்கள் நேரடியாக பொறியியல் பட்டப்படிப்பில் இரண்டாம் ஆண்டில் சேர்க்கை பெறுகிறார்கள். இந்த கல்வியாண்டு முதல், அண்ணா பல்கலைக்கழக CEG, Guindy. MIT. Chromepet மற்றும் ACTech, Guindy கல்லூரிகளிலும் பொறியியல் நேரடி இரண்டாமாண்டு மாணாக்கர் சேர்க்கை அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad