மாற்றுத்திறனாளி பணியாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு வருவதிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பதை 06-06-2021 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, June 1, 2021

மாற்றுத்திறனாளி பணியாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு வருவதிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பதை 06-06-2021 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு...

மாற்றுத்திறனாளி பணியாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு வருவதிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பதை 06-06-2021 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு...


 மாற்றுத்திறனாளி பணியாளர்கள்  அலுவலகத்திற்கு வருவதிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பதை 06-06-2021 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து அரசாணை (வாலாயம்) எண்: 84, நாள்: 31-05-2021 வெளியீடு...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad