கோவிட்19 சிகிச்சை குறித்த அரசின் புதிய நெறிமுறைகள் (SpO2 < 90 எனில் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை) - அரசாணை வெளியீடு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, June 1, 2021

கோவிட்19 சிகிச்சை குறித்த அரசின் புதிய நெறிமுறைகள் (SpO2 < 90 எனில் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை) - அரசாணை வெளியீடு...

கோவிட்19 சிகிச்சை குறித்த அரசின் புதிய நெறிமுறைகள் (SpO2 < 90 எனில் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை) - அரசாணை வெளியீடு...


SpO2 > 94 எனில் வீட்டுத் தனிமை, SpO2 90-94 எனில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சிகிச்சை, SpO2 < 90 எனில் மருத்துவ கல்லூரி/மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை, அரசாணை (G.O.Ms.No.257, Dated: 31-05-2021) வெளியீடு....G.O.Ms.No.257, Dated: 31-05-2021 - COVID-19 Pandemic - Treatment protocol for patients with Corona Virus Infection - Ordered - Amandment - Issued...


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad