அனைத்து இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கிய பதிவு -இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 40 படிநிலை முடித்தால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் ஊதிய உயர்வு - மாநில கணக்காயர் - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Monday, April 18, 2022

அனைத்து இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கிய பதிவு -இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 40 படிநிலை முடித்தால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் ஊதிய உயர்வு - மாநில கணக்காயர்

அனைத்து இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கிய பதிவு -இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 40 படிநிலை முடித்தால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் ஊதிய உயர்வு - மாநில கணக்காயர்

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad