தலைமை ஆசிரியகளுக்கு "அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது" - அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு. - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

தலைமை ஆசிரியகளுக்கு "அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது" - அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு.

தலைமை ஆசிரியகளுக்கு "அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது" - அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு.

ஆண்டுதோறும் 100  சிறந்த பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கான அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது - பள்ளிக்கு ரூ.10 இலட்சம் ஊக்க நிதி வழங்கப்படும்  சட்டப் பேரைவையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அன்பில் மகேஷ் அறிவிப்பு.

சிறந்த பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கான அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது 
கல்வி , விளையாட்டு , மாணவர் மேம்பாடு . பள்ளிக் கட்டமைப்பு , பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் செயல்பாடு . இல்லம் தேடிக் கல்வி என அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தையும் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது வழங்கப்படும் . ஆண்டுதோறும் 100 தலைமை ஆசிரியர்களுக்குப் பாராட்டுச் சான்றிதழும் , கேடயமும் . பள்ளிக்கு ரூ .10 இலட்சம் ஊக்க நிதியும் வழங்கப்படும்

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad